Algemene voorwaarden:

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Liefde voor mijzelf en haar cursist inzake behandeling en/of het leveren van diensten.
Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Liefde voor mijzelf geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden maken dat Liefde voor mijzelf verantwoordelijk is voor de inhoud van de website www.liefdevoormijzelf.com

Het is niet toegestaan om het geheel of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.
Liefde voor mijzelf streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Definities

Praktijk: Liefde voor mijzelf te Den Haag
Trainer/coach: Mariyanne Voets eigenaresse van praktijk Liefde voor mijzelf
Opdrachtgever: alle cursisten of andere rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van
Mariyanne Voets inroepen en/of van de website Liefde voor mijzelf gebruikmaken
Diensten: trainingen, individuele coaching en workshops

Aansprakelijkheid

Liefde voor mijzelf streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. 
Desondanks is Liefde voor mijzelf nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Liefde voor mijzelf.
Verantwoordelijkheid: Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Liefde voor mijzelf gezamenlijk doorbrengen als daarna. 


Privacy

Liefde voor mijzelf verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, tenzij Liefde voor mijzelf daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
De persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt bij inschrijving worden door Liefde voor mijzelf vertrouwelijk behandeld.
 De gegevens kunnen door Liefde voor mijzelf worden gebruikt om informatie te sturen over diensten van Liefde voor mijzelf. 
Indien opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar info@liefdevoormijzelf.com

  • Liefde voor mijzelf gebruikt Google Analytics 
  • Liefde voor mijzelf heeft een bewerkersovereenkomst  met Google
  • De IP adressen  worden anoniem verstuurd
  • Gebruikersgegevens worden niet met Google of diensten van Google gedeeld

Betalingsvoorwaarden.

Betalingen dienen contant voldaan te worden of per bank te worden overgemaakt.
Ten minste 1 week voor aanvang van de cursus dient de betaling per bank worden overgemaakt of uiterlijk bij de eerste bijeenkomst contant te worden voldaan. 
Alleen in overleg met de cursusbegeleiding kan in bepaalde omstandigheden het cursusbedrag in termijnen worden betaald.

Annulering 

– Annulering coaching 


Kun je niet aanwezig zijn op de afspraak dan is het nodig om minimaal 24 uur van te voren je af te melden. Omdat deze tijd speciaal voor jou is gereserveerd worden bij een niet nagekomen afspraak of afmelding binnen 24 uur, 100% van de consultkosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

– Annulering cursus/workshop

Na opgave aan een cursus of workshop verplicht je je tot het betalen van het totale cursus/workshopbedrag.
Je neemt namelijk een plek in die niet meer beschikbaar is voor een ander.
Mocht je onverhoopt niet in staat zijn om de cursus/workshop te volgen dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop wordt niets in 
rekening gebracht.
– Bij annulering binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus/workshop wordt de helft van het cursus/workshopbedrag in rekening gebracht.
– Bij annulering vanaf 1 week tot aanvang van de cursus/workshop of bij het niet verschijnen op de cursus/workshop wordt het gehele cursus/workshopbedrag in rekening gebracht.
Indien de cursist na de aanvangsdatum de cursus (tussentijds) beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het lesgeld.
– Indien het voor de cursist door omstandigheden niet mogelijk is een cursus of workshop te volgen kan in 
overleg besloten worden om het bedrag in te zetten voor een andere cursus/workshop.
– Liefde voor mijzelf behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of sterfgeval, waardoor Liefde voor mijzelf zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. 
– Indien een cursus of workshop niet doorgaat vanwege bovengenoemde redenen of onvoldoende aanmelding dan kan het reeds betaalde  cursus/workshopbedrag ingezet worden voor een andere cursus/workshop of geheel worden geretourneerd binnen 30 dagen.

NB De eerste bijeenkomst van een cursus is geen proefles.

Wijzigingen

Liefde voor mijzelf behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden?
Deze kun je e-mailen naar: info@liefdevoormijzelf.com

 

Pin It on Pinterest