Disclaimer

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op de website www.liefdevoormijzelf.com
Liefde voor mijzelf aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Liefde voor mijzelf niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.
Liefde voor mijzelf heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in Liefde voor mijzelf te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid, een gezonde geestesgesteldheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Liefde voor mijzelf in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.
Liefde voor mijzelf kan dus op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Bij lichamelijke of psychische klachten adviseren wij om een ter zake kundig arts te raadplegen.

Aan de berichtgevingen die Liefde voor mijzelf publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Deze kun je e-mailen naar: info@liefdevoormijzelf.com